14 stycznia 2019

Regulamin Comfort Hostel Warszawa

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU, KTÓRY SŁUŻY ZAPEWNIENIU SPOKOJU I BEZPIECZEŃSTWA POBYTU PAŃSTWA JAK I WYSZTKICH GOŚCI NASZEGO HOSTELU.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Po przyjeżdzie należy okazać pracownikowi hostelu ważny dowód osobisty.
 3. Osoby nie zameldowane w hostelu NIE mogą przebywać na jego terenie między godz. 22:00 – 7:00.
 4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach lub pojazdach mechanicznych wartościowe przedmioty lub środki pieniężne.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące usterek, zastrzeżenia i reklamacje prosimy zgłaszać niezwłocznie pracownikowi hostelu. Uwagi zgłoszone w dniu wyjazdu lub póżniej nie będą uznawane.
 6. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, wody czy internetu.
 7. Należy zachować ciszę nocną pomiędzy godziną 22:00 a 7:00
 8. Hostel ma prawo odmówić zakwaterowania i usunąć z terenu obiektu osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się wulgarnie i agresywnie.
 9. Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Do każdego pokoju przeznaczone jest tylko jedno miejsce parkingowe.
 10. Pobyt na całym terenie obiektu dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 11. Zabrania się  korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych i innych urządzeń służących do grzania, podgrzewania i przygotowywania posiłków.
 12. Za uszkodzenia rzeczy i przedmiotów stanowiących wyposażenie hostelu oraz za szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pomieszczeń wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 13. Osoby zakłócające spokój lub korzystające z powierzonego im mienia niezgodnie z regulaminem, mogą być usunięte z hostelu bez prawa do zwrotu poniesionych wcześniej opłat i żądania jakichkolwiek odszkodowań.
 14. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w budynkach. Palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach.
 15. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.hostel-comfort.pl oraz wywieszenie przy recepcji i w pokojach.
 16. Regulamin został zatwierdzony przez właścicieli hostelu oraz pracowników i obowiązuje od 04.04.2012 roku.

Dziękujemy za przestrzeganie i zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU w naszym hostelu.

tanie noclegi Warszawa
tanie noclegi Warszawa